Software borg

Software Borg is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de continuïteitsrisico’s voor softwaregebruikers en levert oplossingen voor het beperken van deze risico’s. De gebruikers van Informant hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de software escrowregeling...
Informant Software B.V.