Please enable the breadcrumb option to use this shortcode!

Software Borg is gespecialiseerd in het in kaart brengen van de continuïteitsrisico’s voor softwaregebruikers en levert oplossingen voor het beperken van deze risico’s. De gebruikers van Informant hebben de mogelijkheid om deel te nemen aan de software escrowregeling van Informant en Software Borg, waarbij de broncode van de software van Informant is gedeponeerd bij een IT-notaris.

Op deze manier verzekeren zij zich van de continuïteit van het gebruik en onderhoud van hun bedrijfskritische informatiesysteem, ook op het moment dat er zich een calamiteit voordoet.

Voor meer informatie: http://www.softwareborg.nl

Informant Software B.V.