Contract prolongeert niet

De prolongatieperiode wordt aangegeven in het contract op het tabblad Bedragen. Controleer eerst of het vinkje "niet prolongeren" per abuis is aangezet. Kijk vervolgens of bij eerste jaar/periode de juiste periode staat vermeld. Is hier de juiste periode ingevuld, kijk dan in het kader bij “laatst geprolongeerd” welke periode is ingevuld bij de eerstvolgende prolongatie (Volgende prol.).

Wat nogal eens gebeurt, is dat een contract wordt ingevoerd met ingangsdatum 2016-6, terwijl juni reeds is geprolongeerd voor alle contracten. In juli gaat dit contract dan ook niet mee, omdat in het betreffende contract bij de eerstvolgende prolongatie (volgende prol.) nog steeds 2016-6 staat vermeld. U kunt dan in het prolongatiescherm  de prolongatieperiode terugzetten naar 2016-6, het contract selecteren en  juni nogmaals prolongeren. Vervolgens prolongeert u de maand juli en zal dit contract meegaan.

Mocht u dit contract over de maand juni reeds handmatig hebben geprolongeerd, omdat deze niet is meegegaan met de automatische prolongatie, dan zet u in het contract de eerstvolgende prolongatiedatum op juli 2016. 

Daarnaast kan het niet prolongeren van een contract ook veroorzaakt worden doordat bij de complexgegevens de rubriek "niet meer in beheer per" is ingevuld. Als daar bijvoorbeeld 2016-5 staat ingevuld dan zullen de contracten binnen dit complex vanaf die periode niet meer meegaan in de prolongatie.

 

 

Bezoekadres

Informant Software B.V.
Kwaklaan 9
2291 AT Wateringen

Contact

Telefoon: 0174 - 296189
Algemeen: info@informant.nl
Support: support@informant.nl