Incasso bestand verwijderen

U gaat in het Onroerend Goed Beheer naar huurdersdebiteuren>incasso>verzendbestand. Hier zet u het verzendbestand (links bovenin) op verwijderen, selecteert rechts de bankcode en selecteert het betreffende verzonden bestand. Vervolgens klikt u op de knop “verwijderen”.

 

 

Bezoekadres

Informant Software B.V.
Kwaklaan 9
2291 AT Wateringen

Contact

Telefoon: 0174 - 296189
Algemeen: info@informant.nl
Support: support@informant.nl