Huurder ten onrechte op de huurafrekening (0-regel)

Vermoedelijk is er op een verkeerde vorderingsoort afgeboekt, waardoor er per saldo weliswaar niets meer openstaat, maar bij de ene vorderingsoort een voorstand is ontstaan en bij de andere vorderingsoort een achterstand. Voorbeeld: De huur bedraagt € 500 en de servicekosten € 150, totaal € 650. Er is nu abusievelijk op de huur € 650 afgeboekt en op de servicekosten € 0.  Hoewel de huurafrekening nul bedragen laat zien, is er een voorstand ontstaan aan huur van € 150 en een achterstand aan servicekosten van € 150. Dit zal uiteindelijk gecorrigeerd moeten worden, hetgeen belangrijk is voor een correcte provisieberekening het kan namelijk zo zijn dat u alleen over de ontvangen huur provisie mag berekenen en over de ontvangen servicevoorschotten niet. In voorgaand voorbeeld heeft u dan over een bedrag van € 150 ten onrechte provisie ontvangen. Het op juiste wijze afboeken is dus erg belangrijk. Om te kunnen achterhalen hoe dat saldo van 0,00 precies is opgebouwd dient u bij de complexinstellingen op het tabblad afrekening tijdelijk een instelling aan te passen. Het veld "specificatie vorderingsoorten" zet u tijdelijk even op "alle vorderingsoorten".

Wanneer u nu de (pro forma) afrekening draait (bij het betreffende complex op tabblad eigenaar), ziet u de achterstand en voorstand verschijnen. U kunt dit oplossen door in het memoriaal, in dit voorbeeld, een willekeurige vordering van deze huurder op te roepen, te klikken op wijzig afboeking en bij ontvangen huur €  -/- 150 in te geven en op te slaan. Hierna opent u dezelfde vordering, wijzig afboeking en geeft € 150 in bij de servicekosten.

 

 

Bezoekadres

Informant Software B.V.
Kwaklaan 9
2291 AT Wateringen

Contact

Telefoon: 0174 - 296189
Algemeen: info@informant.nl
Support: support@informant.nl