Saldo openstaande vorderingen komt niet overeen met de balans

U vergelijkt bijvoorbeeld de balanspost huurdersdebiteuren op de beginbalans van het jaar 2016 met met het overzicht "Openstaande vorderingen", met boekperiode 2015 12. U ziet dat de bedragen niet overeenkomen.

In de meeste gevallen is het zo dat het verschil is ontstaan omdat, nadat de beginbalans van het jaar 2016 is berekend, er nog (prolongatie) boekingen zijn verricht in het jaar 2015. Dit kunt u oplossen door de beginbalans van 2016 te verwijderen en opnieuw te laten berekenen door Informant. Ook kan het zijn dat er (prolongatie) boekingen zijn verricht in de periode van het jaar 2014 of eerder, nadat de beginbalans van 2016 is berekend. U kunt dan de beginbalans(en) van deze jaren verwijderen en de beginbalansen opnieuw door Informant te laten berekenen.

Let wel op dat u bij het verwijderen van de balansen rekening houdt met het volgende:

  • Indien de eerdere jaren al boekhoudkundig afgesloten zijn door uw accountant: u kunt dan niet zonder meer de beginbalans(en) verwijderen. Aangeraden wordt dan om eerst met uw accountant te overleggen.
  • Als de beginbalans handmatig is aangepast: wanneer u de beginbalans(en) verwijdert, verwijdert u de handmatig opgevoerde balansposten definitief.

 

Bezoekadres

Informant Software B.V.
Kwaklaan 9
2291 AT Wateringen

Contact

Telefoon: 0174 - 296189
Algemeen: info@informant.nl
Support: support@informant.nl