Aanmaken van een auditfile

U gaat naar de Manager>Extra functies>Financiële administratie>Exporteren Auditfile. U kunt hier de boekperiode ingeven en kiezen tussen twee bestandsformaten, te weten XML en ASCII. Op het tabblad bedrijvenselectie kunt u aangeven voor welke bedrijven u het bestand wilt aanmaken. Door op start te klikken wordt het bestand aangemaakt. Vervolgens wordt onder in het scherm de locatie aangegeven waar u het bestand kunt vinden.

Het XML formaat is het meest recente formaat en wordt het meest gebruikt om gegevens uit te wisselen tussen de verschillende standaardpakketten, zoals die worden gebruikt in de accountantspraktijk.

Onze helpdesk wordt vaak benaderd door welk programma het bestand moet worden geopend. Deze vraag kunnen wij niet voor u beantwoorden. Zoals hiervoor aangegeven heeft uw accountant hiervoor een financieel programma (nodig) dat geschikt is om het standaard formaat in te lezen.

 

Bezoekadres

Informant Software B.V.
Kwaklaan 9
2291 AT Wateringen

Contact

Telefoon: 0174 - 296189
Algemeen: info@informant.nl
Support: support@informant.nl